Školní družina

Školní družina

Provoz školní družiny je denně ráno od 6.30 do 7.45 hodin

                                                  Odpoledne od 11.45 do 15.30 hodin
 

Žáky po skončení vyučování v 11.40 odvádí poslední vyučující do šatny, kde si je přejímá vychovatelka ŠD.

Žáky končící 5. hodinu předává poslední vyučující vychovatelce ŠD po obědě žáků.
 

Žáci se ráno scházejí v relaxační místnosti ve 2. patře (od 6.30 do 7.15).

V 7.15 přecházejí žáci s vychovatelkou do I. třídy ZŠ.
 

V odpoledních hodinách využívá ŠD maximálně pobyt venku (pokud to počasí dovolí). Jinak používá prostory ZŠ.